Wysyłka

Opcje dostawy

Klient ma do wyboru następujące formy wysyłki zamówionego towaru:

 

Kurier: wysyłka zwykła lub pobraniowa

Paczkomaty24 Inpost: wysyłka zwykła

Koszt dostawy

Przesyłka kurierska

Przesyłka zwykła: 22 zł

Przesyłka pobraniowa: 33 zł

Paczkomaty Inpost

Przesyłki poprzez Paczkomaty24 Inpost:

Rozmiar                    Koszt

A  (8 x 38 x 64 cm)    15 zł

B  (19 x 38 x 64 cm)  18 zł

C  (41 x 38 x 64 cm)  20 zł

Czas wysyłki i dostawy

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub w przypadku Inpost do wskazanego przez klienta Paczkomatu w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

Czas realizacji zamówienia = czas przygotowania i wysyłki zamówienia (z reguły w ciągu 24 godzin chyba, że w opisie towaru na stronie Sklepu podano inny czas wysyłki zamówienia dla danego towaru) + czas realizacji dostawy przez firmę kurierską (z reguły 2 do 5 dni roboczych)

Czas dostawy wynosi:

 • za pomocą firmy kurierskiej, nie później niż w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania paczki przez Sklep kurierowi
 • poprzez Paczkomaty24 Inpost, nie później niż w terminie do 4 dni roboczych od dnia przekazania paczki przez Sklep do Paczkomatu.

Wysyłka gratis

Towar dostarczamy gratis przy minimalnej wartości zamówienia:

Przesyłka kurierska (zwykła i pobraniowa): 600 zł

Reklamacje i zwroty:

I. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.
 2. Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie na stronie „Dane firmy lub kontakt” lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
 4. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

II. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m.in. na stronie „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
 5. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 6. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.