Kontakt

Dane firmy:

Solarecstasy.pl
Kwiatowa 1
97-350 Gorzkowice
NIP: 7711570497

000268778
Konto bankowe: mbank
51114020040000300271089419

Nasza działalność gospodarcza jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Gorzkowice pod numerem 1219 .

Telefon kontaktowy: 505 420 692

Email: kontakt@solarecstasy.pl

Skype: Solarecstasy.pl

Adres korespondencyjny / do reklamacji i zwrotów:

Solarecstasy.pl
Kwiatowa 1
97-350 Gorzkowice

Adres email / do reklamacji i zwrotów:

kontakt@solarecstasy.pl

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie przez Maciej Tarkowski Solarecstasy.pl moich danych osobowych...
Pełna treść zgody ROZWIŃ [v]
 1. Przetwarzanie przez Maciej Tarkowski Solarecstasy.pl moich danych osobowych, podanych dobrowolnie za pośrednictwem powyższego formularza, w celu realizacji kontaktu przy wykorzystaniu podanego powyżej adresu poczty e-mail. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma Maciej Tarkowski Solarecstasy.pl, e-mail: kontakt@solarecstasy.com.pl.
 3. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych skutków oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  Cofnięcia zgody dokonać można przez wysłanie formularza.
 4. Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą:
  • podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Administratora danych.
 5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez czas do 12 miesięcy po udzieleniu ostatniej odpowiedzi na zadane w niniejszym formularzu kontaktowy pytanie, a następnie zostaną usunięte.
 6. Przysługują mi prawa do:
  • Żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych;
  • Żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania moich danych osobowych;
  • Żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;
  • Żądania przeniesienia moich danych osobowych;
 7. Ponadto zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).